333.png
Klassik SAP Business Suite tizimlari bir-biri bilan o'zaro hamkorlikni qo'llab-quvvatlashiga qaramasdan, ushbu o'zaro aloqani sozlash katta tajriba va integratsiya bo'yicha chuqur nazariy bilimlarni talab qiladi. Bu, ayniqsa, integratsiya mantig'ini o'zgartirish yoki kengaytirish zarur bo'lgan holatlar bilan bog'liq. Bizning mutaxassislarimiz klassik SAP tizimlarini joriy etish va qo'llab-quvvatlash borasida katta tajribaga ega, SAP loyihalarining hech biri integratsiyasiz amalga oshirilmagan. Axborot tizimlarining foydasi asosan ularning o'zaro aloqasi bilan bog'liq, chunki u korxona bo'limlari o'rtasida, shuningdek, korxona va uning kontragentlari o'rtasida biznes-jarayonlarni amalga oshiradi. SAP Business Suite tizimlarini integratsiyalashning namunasi sifatida SAP CRM middleware integratsiya moduli yordamida SAP ERP va SAP CRM standart integratsiyasini keltirish mumkin.